KRYCÍ PSI – NABÍDKY

Krycí pes = uchovněný dle splnění podmínek klubu, pro ověření lze zavolat poradci chovu nebo na Plemennou knihu, zda – li je pes řádně uchovněný.

 

Jak vybrat krycího psa

  • v první řadě je potřeba mít jasný plán a cíl, jaký vrh chcete mít – pracovní, asistenční a dle toho si vybrat vhodného krycího psa s danými vlohami
  • krycího psa si vybírá majitel feny nebo ho majiteli doporučuje poradce chovu – je třeba porovnat průkaz původu psa s průkazem původu feny a když bude zjištěná úzká příbuznost, ke krytí nemůže dojít (pozn. úzká příbuznost se udává do III. generace oboustranně)
  • podle indexu matadorbreedingu
  • podle povahy
  • podle jeho zdravotních výsledků
  • podle exteriéru
  • p. výstavních ocenění a splněných zkoušek – ale titul není směrodatná věc

K tomu, aby se zachovala čístá linie a mohlo docházet k selektivnímu chování, by se měli spojovat jedinci standardní nebo jeden standardní a jeden NADSTANDARDní.

Celkově doporučuji, aby se majitel feny dojel na psa před krytím podívat a seznámit se s ním.

Majitel krycího psa má právo odmítnout nabídku ke krytí jakékoliv feny.