PROČ ŠTĚŇÁTKO S PP?

 

autor: Leila Ribaty

 

Šlechtěním plemen laicky řečeno dochází nejlépe k pozitivním změnám exteriéru a povahových vlastností plemen. Na druhou stranu dochází bohužel často také k menšímu nebo většímu zúžení genofondu a někdy bohužel k jednostrannému zaměření na krásu (exteriér), a to s sebou nese možná zdravotní rizika. Chovné páry se mnohdy mohou skládat převážně z výstavních šampionů, a pokud se to nehlídá v rámci chovatelských klubů plemen, tak se může stát, že jeden krycí pes (samec) je používán častěji, než je vhodná míra (tzn. matadorbreeding). Pak se stane, že mnoho odchovaných štěňátek nese genom tohoto preferovaného samce, a nakonec zjistíte, že je těžké na Vaší psí holčičku najít vhodného, nepříbuzného krycího psa.

Matador Breeding

Příbuzenská plemenitba (tzn. inbreeding) s sebou nese možná zdravotní rizika, spočívající např. v častějším výskytu přenašečů (carrierů) dědičných onemocnění nebo dispozicích k jiným onemocněním, která testovat neumíme, protože jsou multifaktoriální (polygenní; hraje tam roli více faktorů, nejen geny). Dědičná onemocnění jsou u odchovů organizovaných pod chovatelským klubem většinou plně testována, a pokud klub nevyžaduje všechny testy, tak zodpovědní chovatelé své miláčky testují doborvolně i na další onemocnění, pokud test existuje…-> a tím lze ve velké míře zamezit produkci postižených jedinců a mít zdravou populaci.

Pokud se ale stane, že majitel neuchovněné fenky a neuchovněného pejska dostane ten pitomý nápad, že spolu budou mít štěňátka, a vzniknou z toho tedy potomci BEZ PP (bez průkazu původu), tak už neexistuje žádné testování, žádné rtg velkých kloubů, žádné vyšetření očí ani srdce a už vůbec ne žádná evidence…a pak se může lehce stát, že ta roztomilá kulička („čistokrevná bez PP“ – jak se píše v inzerátech a o fous levnější než z řádné CHS), onemocní a Vám to vezme spoustu radosti, času i peněz…

Nemohu zastírat, že lidské chyby při šlechtění plemen způsobily i mnoho problémů při odchovu štěňátek s PP (s průkazem původu). Příkladem mohou být např. skoro všechna brachycefalická plemena (s extrémně zkrácenou čenichovou partií), tato plemena mívají velmi často obtíže s dýcháním, špatně snášejí teplé počasí a zátěž, hůře zvládají zákroky, které musí být prováděny v narkózách, špatné zásobení kyslíkem má vliv na další systémy v těle (speciálně na kardiovaskulární systém atd.). Jedná se např. o francouzské buldočky, mopsi, anglické buldoky, shih tzu…

Dalším šlápnutím vedle je např. extrémní disproporce těla – např. již výše zmíněný anglický buldog byl vyšlechtěn do současné podoby tak, že má nejen zkrácenou čenichovou partii, ale zároveň extrémně mohutnou hrudní partii a velmi úzkou pánevní část (tzn., že přirozený porod u tohoto plemene je spíše výjimkou)…

Ještě bych se ráda zastavila u spojování 2 přenašečů (carrierů) na 2 různá onemocnění. Jestliže se rozhodnu pro tento krok, je třeba zvážit pozitiva i negativa tohoto spojení a myslet vždy na to, jestli je to nutné pro zachování šíře genofondu nebo jestli náhodou o pár kilometrů dál není uchovněný bratr vybraného krycího psa, obdobných nebo lepších kvalit, který přenašeč není. Obzvláště v případě, kdy nejsou povinné testy všech genetických onemocnění z titulu chovnosti, a tedy by partnerem jedince přenašeče měl být vždy plně testovaný jedinec. Zodpovědný chovatel by měl vždy testovat i odchovy z těchto spojení (tedy např. jeden rodič je carrier na JE a druhý na LSDs) a nové majitele štěňátek DŮRAZNĚ UPOZORNIT na výsledky testů a možná rizika přií dalším chovu. Samozřejmostí by měl být ve smlouvě o koupi štěněte zakotvený bod, kde je PŘÍSNÝ ZÁKAZ CHOVU NA NEUCHOVNĚNÝCH JEDINCÍCH! Ne vždy lidé dodrží, co ve smlouvě podepsali, ale měli by to alepsoň vědět.

 

Ještě si vysvětlíme pár základních pojmů, které jsou moc důležité k pochopení této problematiky.

 

Standard = Ucelené informace o historii, klasifikaci každého plemene a požadavky jeho temperamentových a exteriérových znaků (povaha, vzhled: výška, hmotnost, povolené barvy srsti…), jsou zde uvedené také vylučující vady a chyby.

 • Je to základní a všeobecně závazná norma, která udává podrobný a co nejpřesnější popis exteriéru, povahových vlastností a praktického využití (např.pracovního)příslušného plemene a je základním měřítkem pro hodnocení všech čistokrevných jedinců na veškerých odborných kynologických akcích (výstavy, svody, bonitace). Vzniká v zemi původu plemene.

PP = průkaz původu = rodokmen, tedy doložení příslušnosti k plemeni a uvedení 4 generací předků, kteří splnili podmínky uchovnění dle FCI a oragnizací jednotlivých států, které se pod FCI sdružují. V ČR je to ČMKU. Tento dokument vydává pro LGR ČMKJ – Plemenná Kniha č. III.

 • Je to doklad o původu psa, jde o jakýsi „rodný list“ štěněte, kde naleznete předky několik generací zpět, a je současně zárukou původu psa. Díky tomuto průkazu máte jistotu, že z Vámi vybraného roztomilého štěňátka vyroste opravdu jedinec odpovídající standardu plemene, pro které jste se rozhodli.

FCI = Federation Cynologique Internationale = Mezinárodní kynologická organizace – organizace, která je úplně nejvyšší (hlavní) jednotkou všech organizací

 • Mezinárodní kynologická federace (FCI, francouzsky Fédération Cynologique Internationale) je mezinárodní organizace, která se zabývá plemeny psů a kynologií jako takovou.

ČMKU = Českomoravská Kynologická Unie – vydává průkazy původu pro plemena, která zastřešuje, pro všechny chovatele psů s PP v ČR, pořadatel kynologických akcí atd.

 • ČMKU je zkratka pro kynologickou organizaci s názvem Českomoravská kynologická unie
 • Ta vznikla v prosinci roku 1992 jako nástupce původní Československé kynologické unie, která zanikla během druhé světové války. ČMKU tak sdružuje výhradně osoby zabývající se kynologickou činností.
 • V České republice zastupuje FCI (Mezinárodní kynologické federace), která zastřešuje kynologii po celém světě. ČMKU je řádným členem FCI, řídí se tak jejími pravidly, zajišťuje chov psů a hájí zájmy svých členů.

ČMKJ = Českomoravská Kynologická Jednota – vydává průkazy původu – normální i exportní, přílohy k PP , eviduje vrhy štěňátek, pořádá kynologické akce atd.

Výstavy psů = kynologické akce, na kterých je posuzován exteriér a základní povahové rysy psa

 • Výstava psů je v podstatě přehlídka krásy příslušníků daného plemene, kde se hodnotí, jak moc pes odpovídá standardu FCI daného plemene. Tento pes pak dostane známku a může i získat různé tituly. Za tyto tituly pak získávají poháry, kokardy, popřípadě krmivo pro svoje psy. Rozhodně ne peníze, jak si někteří lidé myslí.

Bonitace + Svod

 • Bonitace se v mnohém podobá výstavě, ale probíhá mnohem více do hloubky. Jedná se o akci, na které je pes posouzen a pečlivě srovnán se standardem, veškeré odchylky jsou zaznamenány a pes odchází s výsledkem chovný, či nechovný.
 • U většiny plemen jedinec projde bonitací jednou za život a její výsledek je platný doživotně. Existují ovšem výjimky, za určitých okolností můžete absolvovat rebonitaci. Zvláštní kapitolou jsou němečtí ovčáci, kteří mají jedny z nejpřísnějších podmínek k přijetí do chovu. První uchovnění ovčáků je dočasné, pouze na dobu 2 let, poté je nutné opět absolvovat bonitaci. Další zařazení do chovu je již doživotní.
 • Bonitace jsou pořádány kluby, které zaštitují chov daných plemen FCI v České republice. Každé plemeno má pro uchovnění jiné podmínky. Pokud jste členy klubu, tak máte zvýhodněné poplatky.
 •  

Chovatelská stanice = mezinárodně chráněný název chovatelské stanice

Chovatel = majitel psa s PP, který splnil podmínky chovnosti (-> chovná fena a chovný pes!)  a má Mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, kterou LZE dohledat na stránkách ČMKU nebo FCI. Mimo to má záměr pozitivní reprodukce, která vede ke zkvalitnění chovatelské základny a pozitvnímu rozvoji plemene. Je většinou členem příslušného klubu, který stanovuje podmínky chovnosti (každý je má jiné). Správný chovatel má přehled o ostatních chovech, ale i přesto si zachovává svou profesionalitu. Chovatele nedělá název CHS ani odchované roky, ale přístup k chovu. 🙂

Chovatelská základna = počet chovných jedinců v dané zemi, množství narozených štěňat za rok, genetická rozmanitost a možnost výběru z nepříbuzných chovných jedinců (tedy konkr. chovných psů), rozšiřování nepříbuznisti v dané zemi. Chovatelskou základnu tvoří všichni chovní jedinci daného plemene a jejich genetickou rozmanitost. Za její kvalitu odpovídá poradce chovu.

 

VÝBĚR CHOVATELE

 • chovatel hraje v životě štěňátka, před jeho odchodem do svého domova, velice zásadní a důležitou roli.

VÝBĚR CHOVATELE