1) 14-11-2021 od 16h: On-line schůze členů KCHLGR, z.s.

2) 28-11-2021 od 16h: OFICIÁLNÍ on-line schůze členů KCHLGR, z.s.