ZDRAVÍ

 

1) Obecný úvod – záměr správného chovatele

Úkolem nebo lépe posláním každého správného chovatele je kontrolovaná reprodukce a spojování standardních jedinců s vynikajícími přdnostmi a zajistit tak rozmanitost a rozšíření chovatelské základny. To znamená, že chovatel vybírá spojení tak, aby „zlepšil krev“a do svého i českého chovu přinesl něco nového (nespojuje opakovaně totéž spojení nebo spojení, ve kterém jeden z chovných jedinců často vystupuje jako reproduktor).

Má široké povědomí o genetice a dělá vše s tím nejlepším úmyslem. Do svého chovu vkládá značné množství energie, času a financí.

 

2) Genetická onemocnění a jejich dědičnost u LGR

 

———— JUVENILNÍ EPILEPSIE (zkr. JE) ————

Epileptické syndromy jsou projevem přehnané aktivity mozkových neuronů. Idiopatické generalizované epilepsie jsou geneticky podmíněné. Charakteristická je vazba jednotlivých typů epilepsií na určitý věk. Epilepsie je chorobou projevující se u lidí, psů i jiných savců. Geneticky podmíněné Juvenilní epilepsie patří mezi nejčastější neurologická onemocnění. Jsou úzce spjaty s druhou fází postnatálního vývoje mozku. Postnatální vývoj mozku u psů je možné rozdělit do 3 fází:

1)  Od narození do 2 měsíců (tvoří se synapse)

2)  Od 2 měsíců do 4 měsíců (odstraňují se nepotřebné synapse)

3)  Od 4 měsíců do konce života (počet synapsí je prakticky neměnný)

U plemene Lagotto Romagnolo se epileptické příznaky objevují od 5 do 9 týdnů věku.

Záchvaty se projevují chvěním celého těla, někdy spojené s krátkou ztrátou vědomí.

Epilepsie spontánně vymizí od 8 do 13 týdnů věku.

Vymizení příznaků je pro tento typ epilepsie příznačné, a tak byla mnohými chovateli tato choroba považována jen za nešťastné zvláštnosti, které k jejich velké úlevě ve vyšším věku štěněte mizí.

Ale kvalita života štěněte by měla být brána v úvahu!!!

Pomocí včasného testování rodičů je možné zamezit rození štěňat s nepříjemnými epileptickými záchvaty v brzkém věku.

Juvenilní epilepsie je autosomálně recesivní onemocnění. To znamená, že nemoc se rozvine pouze u jedinců, kteří zdědí od obou rodičů mutovaný gen. Tito jedinci se označují P/P (pozitivní / pozitivní). Přenašeči mutovaného genu (N/P, tzn. negativní / pozitivní) jsou klinicky zdraví, ale přenášejí nemoc na své potomky. V případě krytí dvou heterozygotních jedinců (N/P) bude teoreticky 25 % potomků zcela zdravých, 50 % potomků přenašečů a 25 % zdědí od obou rodičů mutovaný gen a budou postiženi juvenilní epilepsií (P/P).

Do chovu jsou vpuštěni pouze jedinci, kteří mají test na JE s výsledkem N/N (clear = čistý => negativní) nebo N/P (carrier = přenašeč).

Pokud je jeden z rodičů carrier, musí být druhý clear. Tím se zamezí projevům JE u štěňat. 

Chovný jedinec může mít také test na JE zapsán jako: clear = neg. CBP = negativní po rodičích (CBP = clear by parents). 

 

**ukázka testu Juvenilní epilepsie z laboratoře Genomia**:

 

—- text převzat z webu: www.lagottoromagnolo-ribaty.cz – chovatelská stanice Ribaty – chovatel udělil souhlas

 

———— LYSOZOMÁLNÍ STŘÁDAVÁ CHOROBA (zkr. LSD) ————–

Dědičné neurodegenerativní onemocnění jsou častá jak u psů, tak u lidí. Mnoho z nich je dokonce  způsobeno mutací ve stejném genu. Vznik neurodegenerativního onemocnění je spojen s narušením funkce degenerativních procesů a následným hromaděním různých typů buněčného materiálu v buňce. Tento defekt vede k problémům s rovnováhou uvnitř nervových buněk. Komplexně se toto onemocnění nazývá lysozomální střádavá choroba.  Důležitou funkci zde plní zejména lysozomy, které jsou zodpovědné za rozklad proteinů a představují nejdůležitější buněčné degenerační centrum. Porucha jejich funkce a následné hromadění odpadního materiálu v jejich váčcích způsobuje u postižených jedinců progresivní cerebrální ataxii, pozměněnou funkci degradačních systémů a neurodegeneraci. Histologie ukázala rozsáhlé otoky a cytoplasmatickou vakuolizaci Purkyňových buněk ovlivňující centrální a periferní nervstvo. Dále byla viditelná i mírná atrofie mozečku a předního mozku. Častým symptomem provázejícím rané fáze tohoto onemocnění je abnormální pohyb očí (nystagmus). V pozdějších stádiích dochází k výrazné změně chování. Obzvláště typické jsou deprese, neklid a agresivita vůči lidem či jiným psům. Období projevu počátečních příznaků se mezi jedinci značně liší. Většinou se pohybuje v rozmezí 4 měsíců až 4 let. Rychlost progrese je též variabilní a od objevení prvních příznaků do konečné eutanazie může uplynout několik měsíců až let.

Nemoc se projeví pouze u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou rodičů. Tito jedinci jsou označování P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Při krytí dvou heterozygotů (N/P) tedy bude teoreticky 25% potomků zdravých, 50% potomků budou přenašeči a 25% zdědí oba geny od svých rodičů mutované a budou tedy postiženi LSDs. Křížení zdravého jedince (N/N) a přenašeče pro tuto mutaci (N/P) jedince dá teoreticky ve výsledném vrhu za vznik 50% přenašečům a 50% zdravým jedincům. Pokud bychom kryli přenašeče (N/P) a postiženého jedince (P/P), tak by naopak teoreticky vzniklo 50% postižených jedinců a 50% přenašečů.

Testování na LSDs pro Lagotto Romagnolo není povinné, ale zodpovědný chovatel ho nechá udělat, pokud nezná vyšetření obou rodičů svého pejska. Stejně jako v předchozím odstavci o Juvenilní epilepsii je totiž potomek LSDs negativních rodičů vždy negativní.

 

**Ukázka testu LSD z laboratoře Genomia**:

 

** ukázka videa – průběh nemoci LSD**

 

 

 

—- text převzat z webu: www.lagottoromagnolo-ribaty.cz – chovatelská stanice Ribaty – chovatel udělil souhlas

 

———— FURNISHING (zkr. F nebo f) ————

Stejně jako v předchozích případech se jedná o geneticky podmíněnou poruchu – tentokrát osrstění. Pokud je pes označen F/F, jedná se o čistý genotyp. Přenašeč je pak označen F/f. Jedinec f/f je již postižen i ve fenotypu (tzn. vada se projeví).

Testování na Furnishing pro Lagotto Romagnolo není povinné, ale stejně jako v předchozích dvou případech je zodpovědné před krytím znát tyto hodnoty u svého mazlíka, ať už se jedná o chovnou fenu nebo psa. A stejně jako v předchozích odstavcích, jsou potomci F/F rodičů vždy také F/F, tedy s čistým genotypem, bez rizika, že se vada projeví ve fenotypu. Pokud se rozhodnete odchovávat štěňata s použitím přenašeče F/f, je nezbytné, aby druhý rodič byl F/F. 

 

**ukázka testu Furnishing z laboratoře Genomia**:

 

—- text převzat z webu: www.lagottoromagnolo-ribaty.cz – chovatelská stanice Ribaty – chovatel udělil souhlas

 

———— PROGRESIVNÍ RETINÁLNÍ ATROFIE (zkr. PRA-prcd) ————

doplníme později

**ukázka testu PRA – prcd z laboratoře Genomia**:

 

 • Laboratoře:
  • Laboklin
  • Genomia
  • MyDogDNA
  • Labvet
  • Metropolevet
  • …a další

 

3) RTG vyšetření

 • Vhodný čas pro RTG vyšetření, zejména potřebného k chovu, nastává poté, co je Vašemu mazlíčkovi stáří min. 1 rok.
 • U fen si dávejte pozor, aby Vám nezačaly hárat nebo se na to nepřipravovaly – může to pak negativně ovlivnit výsledek. 
 • Vyšetření se provádí v sedaci, je tedy nutné přijít nalačno.
 • Vyhodnocení RTG musí provést SPECIALISTA k tomu POVOLANÝ, tedy je dobré se objednat na vet. pracoviště, které toto nabízí.

———— DYSPLAZIE KYČELNÍHO KLOUBU (zkr. DKK) ————

———— DYSPLAZIE LOKETNÍHO KLOUBU (zkr. DLK) ————

———— SPONDYLOZA/LTV (tj. zakřivení páteře a srůsty na páteři) ————

———— RAMENA (zkr. OCD) ————

 

 • Vyšetření pately musí také provést k tomu určený specialista a NEDĚLÁ SE V SEDACI (tj. UDĚLAT PŘED VYŠETŘENÍMI VIZ VÝŠE nebo ZCELA ODDĚLENĚ)

 

———— PATELA ————

 

 • Ortopedi a kliniky:
  • MVDr. Lukáš Duchek: Vetcentrum Duchek – Praha 5 – Stodůlky
  • MVDr. Milan Snášil, CSc: Veterinární ordiance a klinika pro psy a kočky – Brno

 

4) Co dělat pro zdraví svých chlupáčků?

 • V první řadě si vše nastudovat z odborných článků – nejlépe chovatelských nebo i veterinárních.
 • Chodit na potřebná očkování k veterináři.
 • Odčervovat, dělat koprologii.
 • Vybrat vhodné a vyvážené krmivo:
  • doporučení chovateli a majiteli LGR: Taste of the Wild, Primordial, Yoggies, Carnilove, N&D…
  • mořské řasy – Wakame, Kombu, Kelpa
  • vaječné žloutky, vařená mrkev, skopové/hovězí/drůbeží žaludky, ryby (vykoštěné a uvařené bez koření – sůl, pepř atd..)..
 • Čistit chrup – buď zubními kartáčky přímo pro psy, nebo řasou – Kelpa, Kelparen…
 • Dávat si velký pozor na složení krmiv a odměn – vyvarovat se solí, dochucovadel, obilovin, cukru…
 • Příliš nezatěžovat a nenamáhat klouby do 1 roku věku psa (tzn. neplánovat příliš dlouhé procházky, dávat pozor na doskoky, pády, úrazy…) – pes je ve vývinu a jeho kosterní soustava také.
 • Zajistit pohodlné a příjemné místo k odpočinku.